STRONA GŁÓWNA

refe

ZIARNO

Ziarno zaczęło się dawno temu. Roku nie pamiętam. Kościół dostał wtedy godzinny dostęp do telewizora. Biskupi wezwali z Rzymu jezuitę, ojca  Andrzej Koprowskiego. W telewizji szefował Jerzy Urban. Podobno miała miejsce ciekawa rozmowa tych dwóch panów. Jerzy Urban przekonywał, żeby przez godzinę transmitować Mszę św. a jezuita się temu stanowczo sprzeciwił i podzielił podarowaną godzinę ma trzy krótsze audycje. Ruszyła wtorkowa modlitwa Andrzeja Jurgi i czwartkowy magazyn informacyjny.
Subskrybuje zawartość