STRONA GŁÓWNA


26 LUTEGO 2017 Niedziela VIII niedziela zwykła

26 LUTEGO 2017  Niedziela  VIII niedziela zwykła
(Iz 49,14-15)
Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie.
(Ps 62,2-3.6-9)
REFREN: Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza
Jedynie w Bogu spokój znajdzie ma dusza,
od Niego Przychodzi moje zbawienie.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim,
twierdzą moją, więc się nie zachwieję.

19 LUTEGO 2017 Niedziela VII niedziela zwykła

19 LUTEGO 2017  Niedziela  VII niedziela zwykła
(Kpł 19,1-2.17-18)
Pan powiedział do Mojżesza: Mów do całej społeczności synów Izraela i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan.
(Ps 103,1-4.8.10.12-13)
REFREN: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

12 LUTEGO 2017 Niedziela VI niedziela zwykła

12 LUTEGO 2017  Niedziela  VI niedziela zwykła
(Syr 15,15-20)
Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem. Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na bojących się Go, On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć. Oto słowo Boże.
(Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34)

5 LUTEGO 2017 Niedziela V niedziela zwykła

5 LUTEGO 2017   Niedziela  V niedziela zwykła
(Iz 58,7-10)

Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa na Bielanach 7 - 14 lutego 2017

W dniach 7 - 14 lutego 2017 r. organizowany jest  już po raz trzeci w naszym kraju Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa. W wielu miastach Polski będzie można w tym czasie uczestniczyć w warsztatach, wykładach, odbyć indywidualne konsultacje psychologiczne itp.
Katolicki Ośrodek Pomocy Psychologiczno - Pastoralnej "Poradnia Dewajtis" (Warszawa, ul Dewajtis 3, wejście G, tel. 660 511 566) z wielką z przyjemnością zaangażował się, po raz kolejny, w tę cenną inicjatywę. W tym czasie, nasi psychologowie, psychoterapeuci, trenerzy (coache) i księża, udzielać będą bezpłatnych konsultacji dla małżeństw i osób doświadczających trudności w małżeństwie.

Subskrybuje zawartość