STRONA GŁÓWNAtransmisja Mszy św. g. 11:00

na facebooku Las Bielański

poniżej

 

21 PAŹDZIERNIKA 2018 Niedziela XXIX

21 PAŹDZIERNIKA 2018   Niedziela XXIX tygodnia okresu zwykłego
(Iz 53, 10-11)
Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie.
(Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22)
REFREN: Okaż swą łaskę ufającym Tobie
Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.

niedziela 21 X 2018, g. 17.00 Aga Ozon piosenka autorska

21 .10 . 2018         

14 PAŹDZIERNIKA 2018 Niedziela XXVIII tygodnia okresu zwykłego

14 PAŹDZIERNIKA 2018   Niedziela XXVIII tygodnia okresu zwykłego
(Mdr 7, 7-11)
Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł mi z pomocą duch Mądrości. Oceniłem ją wyżej nad berła i trony i w zestawieniu z nią za nic uznałem bogactwa. Nie zrównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej będzie poczytane za błoto. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo blask jej nie ustaje. A przybyły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku.
Subskrybuje zawartość