SYNOD O NOWEJ EWANGELIZACJI

SYNOD O NOWEJ EWANGELIZACJI
XIII Synod Biskupów   7-28 października 2012
„Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej”.

Tematem XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów będzie nowa ewangelizacja, jego prace zainauguruje Msza na placu św. Piotra sprawowana przez Benedykt XVI. W synodzie udział weźmie czterech polskich biskupów.
Synod potrwa od 7 do 28 października i towarzyszy mu hasło „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej”. Polską delegację tworzą przewodniczący KEP arcybiskup Józef Michalik, wiceprzewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, kardynał Stanisław Dziwisz oraz kardynał Kazimierz Nycz.
– Ten „oddech” problemami powszechnego Kościoła jest bardzo ważny, dlatego że on motywuje nas dodatkowo do pracy tu u nas – tłumaczy ks. abp Józef Michalik. Jak dodaje, biskupi są odpowiedzialni tak za swoje diecezje jak i za cały Kościół. Synod będzie okazją do wspólnej modlitwy i poznania doświadczeń duchownych z różnych krajów.
Sesje rozpoczną się w poniedziałek, po Mszy św. celebrowanej w 50-tą rocznicę otwarcia II Soboru Watykańskiego i w 20. rocznicę ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego Jana Pawła II. Zgromadzenie „będzie miało za cel ustalić, jaka jest aktualna sytuacja w Kościołach partykularnych, aby w jedności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, Biskupem Rzymu i Pasterzem Kościoła powszechnego, wytyczyć nowe metody i formy wyrazu Dobrej Nowiny z myślą o przekazywaniu jej współczesnemu człowiekowi z nowym entuzjazmem, właściwym świętym, radosnym świadkom Pana Jezusa Chrystusa”.
Synod biskupów powołany został przez Pawła VI w 1965 roku jako instytucja doradcza, obraduje w sesjach zwyczajnych, nadzwyczajnych i specjalnych. Jego prace przygotowuje sekretariat generalny. Tematem sesji nadzwyczajnej 2010 roku była sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie, zwieńczeniem prac była posynodalna adhortacja apostolska „Ecclesia in Medio Oriente”, podpisana przez Benedykta XVI w trakcie podróży apostolskiej do Libanu.