9 grudnia, o g.11 - ks. prof. Michał Janocha.

9 grudnia, o g.11 - ks. prof.  Michał Janocha.

9 grudnia, w II niedzielę Adwentu na Mszy św. o godz. 11.00 kazanie powie ks. prof.  Michał Janocha.


Ks. Michał jest obecnie ojcem duchownym naszego seminarium, wykładowcą historii sztuki na UKSW. Ks. Profesor napisał historię Bielan warszawskich.

Michał Janocha (ur. 27 października 1959) – polski ksiądz katolicki, dr hab. historii sztuki, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie. W latach 1978-1982 studiował historię sztuki na ATK w Warszawie i w 1983 rok otrzymał dyplom magistra teologii. W latach 1982-1987 studiował filozofię i teologię na Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie. W 1987 otrzymał święcenia kapłańskie.
Od 2010 profesor UW w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales. Wcześniej wykładał również na UKSW oraz Politechnice Warszawskiej. Dodatkowo pełni funkcję ojca duchownego w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.
Od 1992 roku organizuje coroczne kilkudniowe zimowe obozy naukowe związane z architekturą i sztuką cerkiewną Polski wschodniej oraz Słowacji Wschodniej. Od 2001 roku organizuje również dłuższe, letnie obozy naukowe związane z dziedzictwem bizantyjsko-ruskim Europy Wschodniej i Południowej. Dotychczas odbyło się 15 obozów zimowych (m.in. cerkwie Białostocczyzny, Beskidu Niskiego, Chełmszczyzny, Sądecczyzny, rejonu Szarisza) oraz 7 letnich (Złoty Pierścień w Rosji 2001, Ukraina środkowa i Krym 2002, klasztory Rosji Północnej 2003, zabytki sakralne Mołdawii i Rumunii 2004, szlak cyrylo-metodiański – Bułgaria i Macedonia 2005, szlak wczesnochrześcijański i bizantyński Turcja 2006, Grecja 2007). W obozach uczestniczą studenci UKSW, UW, innych uczelni jak również nie-studenci.