2 GRUDNIA O G. 11 ZBIERAMY PIENIĄDZE NA KLINIKĘ BUDZIK

2 GRUDNIA O G. 11 ZBIERAMY PIENIĄDZE NA KLINIKĘ BUDZIK

2 grudnia na Mszy św. o godz. 11.00
zbieramy pieniądze na klinikę BUDZIK
!!!


Klinika BUDZIK (otwarcie 7 grudnia)
W niedzielę, 2 XII na TVPinfo krótki film o Budziku o g. 16.10
 


- W czerwcu 2007 r. Fundacja "AKOGO?" uzyskała pozwolenie na budowę,
- 26 listopada 2007 r. odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod Klinikę BUDZIK,
- 26 marca 2008 r. rozpoczęła się budowa "Budzika".

Projekt kliniki został opracowany przez zespół projektantów pod kierunkiem Jacka Bolechowskiego i Wojciecha Kielskiego. Jest to budynek o 3 kondygnacjach + piwnica, o powierzchni 1500 m². Powstaje klinika na 15 łóżek, z pełną infrastrukturą niezbędną do jednoczesnej hospitalizacji i rehabilitacji neurologicznej dzieci po ciężkich urazach mózgu. Nowa klinika połączona jest łącznikiem z oddziałem Rehabilitacji Pediatrycznej w CZD w Warszawie. Prace budowlane rozpoczęte w 2008r., obecnie prowadzone są wewnątrz budynku. Planowany termin oddania – 2012 rok.

Pacjentami Kliniki Budzik będą dzieci po urazie, w konsekwencji którego doszło do ciężkiego niedotlenienia mózgu, z syndromem apalicznym (z wyłączeniem urazów okołoporodowych, chorób metabolicznych genetycznie uwarunkowanych). Dzieci zdiagnozowane w Klinice Anestezjologii, Neurochirurgii, Neurologii, wydolne krążeniowo i oddechowo stabilne, niewymagające podtrzymywania funkcji życiowych w warunkach OIOM, przekazywane będą do kliniki "Budzik". Dzieci powinny być w stanie zdrowia kwalifikującym się do intensywnej rehabilitacji indywidualnej. Będą przebywały w klinice do 15 miesięcy od urazu.

Chcemy stworzyć systemowe rozwiązania, wzorzec prawno-organizacyjny, jak również wzorzec medyczno-neurorehabilitacyjny dla dzieci w śpiączce. Na stałe pomagamy rodzicom i opiekunom w zdobywaniu informacji w zakresie schorzeń neurologicznych, komunikowaniu ze specjalistami, autorytetami medycznymi, rehabilitantami i psychologami. Tworzymy program psychologicznego wsparcia dla rodziców, opiekunów, terapeutów i lekarzy dotkniętych długotrwałym stresem i wypaleniem.

Decyzję o przyjęciu do kliniki podejmować będzie Zespół Kwalifikacyjny ds. Programu Wybudzania Dzieci ze Śpiączki, w skład którego będą wchodzili: Kierownik jednostki, lekarz neurolog, lekarz rehabilitacji, lekarz pediatra, fizjoterapeuta, wyznaczona pielęgniarka, sekretarz Komisji. W skład Zespołu Kwalifikacyjnego wejdzie także, jako obserwator, przedstawiciel Fundacji "Akogo?".
Pełny program leczniczo-rehabilitacyjny będzie obejmował: farmakoterapię, leczenie zachowawcze, świadczenia pielęgniarskie i pielęgnacyjne, program leczenia usprawniającego (rehabilitacja), program leczenia wspomagający kinezyterapię, program psychologiczny oraz diagnostykę i konsultacje lekarskie.

Fundacja uzyskała wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, złożony w ramach Priorytetu VII "Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego", w ramach Działania 7.1 "Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia".
www.akogo.pl