ZMARŁ PRYMAS POLSKI KARDYNAŁ JÓZEF GLEMP

ZMARŁ PRYMAS POLSKI KARDYNAŁ JÓZEF GLEMP


zmarł Kardynał Józef Glemp

    18 grudnia 1929 - 23 stycznia 2013 r.
          "Polacy, trzymajcie się razem"      

 

TESTAMENT KSIĘDZA PRYMASA

     Podziękowanie Bogu "za łaskę wiary i skutki z niej płynące" i przeprosiny "za słowa pochopnej krytyki, za zaniedbania i słabości" wyraził w testamencie kard. Józef Glemp.


"Mimo słabości i grzeszności, nie miałem przerw w wierze" – wyznał Prymas senior w dokumencie, do którego dotarła KAI. Jego tekst odczyta na pogrzebie kard. Glempa metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Prymas senior wyraził podziękowanie Bogu za łaskę wiary, podziękował też rodzicom "za dar życia i za budzenie ideałów, które pozwoliły dążyć do wydobycia się z biedy i miernoty kształtowanej przez okupację i późniejszy chaos w Ojczyźnie, za skierowanie do służby Kościołowi".

Wdzięczną pamięcią kard. Glemp objął też wszystkich nauczycieli – świeckich i duchownych, a także księży, zwłaszcza tych, którzy przeżyli obozy koncentracyjne. "Oni emanowali dojrzałym spojrzeniem na świat przez Boga stworzony i jego rozwój" – zaznaczył hierarcha. Wśród tych, którzy mieli wpływ na jego formację duchową wymienił Prymasa Wyszyńskiego oraz kard. Wojtyłę, dziś błogosławionego Jana Pawła II.
Kard. Glemp "szczerym dziękczynieniem" objął wiernych diecezji, w których pracował jako biskup: warmińskiej oraz archidiecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej. "Nauczyłem się przez posługę biskupią nie tylko wypełniania zadań pasterskich, ale także poznawać Polskę w jej różnych uwarunkowaniach historycznych – napisał kard. Glemp dodając, że w tych Kościołach partykularnych doświadczył wiele miłości i szczerej życzliwości. "Jestem pod wrażeniem gorliwości wielu kapłanów, których oddanie Chrystusowi przez Maryję jest ciche i bez rozgłosu" – wyznał Prymas.


W testamencie zaznaczył także, że w swojej posłudze prymasowskiej osobną stronicę zajmuje Częstochowa: "Na jasnej Górze uczyłem się kochać Polskę i rozumieć jej dzieje w łaskawej Opatrzności Boga".
Wspominał też o rodakach mieszkających w różnych zakątkach świata. "Ich miłość do Polski niekiedy może nas zawstydzać, a oczekiwanie, że 'Polska będzie Polską', jest potężne' – napisał kard. Glemp wspominając, że podczas swojej posługi odwiedzał zarówno rodaków, jak i kraje misyjne. "Zawsze znajdowali się przyjaciele i ofiarni ludzie, którzy finansowali moje podróże i wspomagali Polskę tak w potrzebach religijnych jak i kulturalnych" – napisał Prymas senior.
Kończąc swój testament napisał: "Gorąco przepraszam wszystkich Braci i Siostry w Chrystusie za przykrości wyrządzone brakiem należytej miłości. Nie zawsze potrafiłem docenić wysiłki i poświęcenie wielu. Żałuję za słowa pochopnej krytyki, za zaniedbania i słabości. Na tle mojej ułomności wychodzą jaśniej wyświadczone mi dobrodziejstwa".
Dzień po śmierci Prymasa seniora kard. Kazimierz Nycz zapowiedział, że testament zostanie upubliczniony w całości, ale najpierw musi zapoznać się z nim rodzina Zmarłego. Poinformował też, że duchowa część dokumentu zostanie odczytana na pogrzebie. "Nie zawiera tajemnych rzeczy, to piękny testament" - zaznaczył metropolita warszawski.
Wiadomo, że w testamencie kard. Glempa wyraził wolę przekazania Archidiecezji Warszawskiej wszystkiego co posiadał i poprosił, by drobne pamiątki rodzinne zostały przekazane jego najbliższym.


                                
      W ostatnich chwilach na tym świecie myśli kardynała Józefa Glempa pobiegły do wiernych, dla których przez tyle lat był mądrym pasterzem. - Polacy, trzymajcie się razem - powiedział słabym głosem, po czym zasnął - opowiada "SE" brat kardynała Jan Glemb.
      - Był przytomny, chociaż mówił mało. Słabym głosem wypowiadał krótkie zdania. Częściej po prostu kiwał głową - wspomina Jan Glemb. - Przywołał mnie i siostrę słabym gestem i życzył wszystkiego najlepszego, a nam Polakom żebyśmy trzymali się razem - opowiada łamiącym się głosem brat kardynała.

 


 

Telegram Benedykta XVI po śmierci kard. Józefa Glempa:
ceniłem jego dobroć oraz oddanie Kościołowi
Osobiście bardzo ceniłem jego szczerą dobroć, prostotę, otwartość i serdeczne oddanie sprawie Kościoła w Polsce i na świecie. Takim pozostanie w mojej pamięci i modlitwie - napisał Benedykt XVI w telegramie kondolencyjnym po śmierci kard. Józefa Glempa. Prymas Polski zmarł wczoraj wieczorem w wieku 83 lat.
Papież wyjątkowo obszernie nakreślił postać zmarłego. "Był sprawiedliwym, w duchu swego patrona św. Józefa i tych, którzy w biblijnej tradycji potrafili wsłuchiwać się w głos Bożego wezwania, kierowanego nie tylko do nich osobiście, ale przez nich także do społeczności, do których byli posłani - napisał Benedykt XVI. - Taka sprawiedliwość, pełna pokornego oddania woli Bożej, była fundamentem jego głębokiej miłości do Boga i człowieka, która była światłem, natchnieniem i mocą w trudnej posłudze przewodzenia Kościołowi w dobie znaczących przemian społecznych i politycznych, jakie miały miejsce w Polsce i w Europie".
Papież podkreślił, że kard. Glemp "był apostołem jedności, a nie rozłamu, zgody, a nie konfrontacji, wspólnego budowania pomyślnej przyszłości w oparciu o przeszłe, podniosłe i bolesne doświadczenia Kościoła i narodu. Kontynuując dzieło kard. Wyszyńskiego, w stałej łączności i duchowej więzi z Janem Pawłem II, z wielką rozwagą podchodził do rozwiązywania wielu spraw i problemów w życiu politycznym, społecznym i religijnym Polaków. Ufając Bożej Opatrzności patrzył z optymizmem w nowe tysiąclecie, w które dane mu było wprowadzać wspólnotę wierzących w Polsce. W ostatnim etapie życia był doświadczony cierpieniem, które znosił z pogodą ducha. Również w tym doświadczeniu pozostał świadkiem zawierzenia dobroci i miłości wszechmogącego Boga" - napisał Benedykt XVI o zmarłym wczoraj Prymasie.
Po śmierci kard. Józefa Glempa Kolegium Kardynalskie liczy 210 członków, w tym 119 elektorów, uprawnionych do udziału w konklawe (52 powołanych przez Jana Pawła II i 67 przez Benedykta XVI) oraz 91 nie-elektorów (2 z nominacji Pawła VI, 72 - Jana Pawła II i 17 - Benedykta XVI). Zmarły Prymas-senior był po ukończeniu 80. roku życia jednym z kardynałów nie-elektorów.


SOBOTA 26 stycznia 2013 r. KOŚCIÓŁ WIZYTEK
- godz. 11.00 - Msza Święta przy trumnie w kościele Sióstr Wizytek w Warszawie,
ul. Krakowskie Przedmieście 34
- całodzienna modlitwa, oddanie hołdu i pożegnanie Księdza Kardynała Józefa Glempa w tymże kościele
NIEDZIELA 27 stycznia 2013 r. KOŚCIÓŁ ŚW. KRZYŻA
- godz. 9.00 - Msza Święta radiowa przy trumnie Zmarłego w bazylice Świętego Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3
- godz. 9.00-16.00 - możliwość indywidualnej modlitwy za Zmarłego
- godz. 16.00 - Msza Święta żałobna koncelebrowana przez kapłanów Archidiecezji Warszawskiej z udziałem biskupów
- ok. godz. 17.30 - po Mszy Świętej kondukt żałobny z bazyliki Świętego Krzyża do archikatedry św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście, ul. Świętojańska 8
- do godz. 22.00 - modlitwa za Zmarłego w archikatedrze warszawskiej.
PONIEDZIAŁEK 28 stycznia 2013 r. KATEDRA
- godz. 11.00 - archikatedra św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście, ul. Świętojańska 8
pogrzeb Księdza Kardynała Józefa Glempa - Msza Święta koncelebrowana przez biskupów z Polski i z zagranicy oraz przedstawicieli duchowieństwa archidiecezji warszawskiej i innych diecezji. Po Mszy Świętej kondukt do krypty archikatedry warszawskiej.

 Ostatnie życzenie kard. Glempa

- Prymas Józef Glemp w testamencie wyraził życzenie, aby być pochowanym w Archikatedrze Warszawskiej - ujawnił kard. Kazimierz Nycz pytany, czemu ciało prymasa seniora spocznie właśnie tam, a nie w Świątyni Opatrzności Bożej, której budowę zainicjował.

Kard. Nycz przyznał, że pytanie o miejsce pochówku prymasa Glempa jest zasadne, bo budowana na Wilanowie Świątynia Opatrzności Bożej "była i jest dziełem, które właśnie on zainicjował i w dużej mierze przeprowadził".
Prymas Józef Glemp w testamencie wyraził życzenie, aby być pochowanym w Archikatedrze Warszawskiejkard. Kazimierz Nycz
Zarazem kard. Nycz podkreślił, że "ksiądz kardynał prymas senior bardzo sobie cenił fakt bycia prymasem i arcybiskupem Warszawy" oraz wynikające z tego prawo pochówku w krypcie Archikatedry Warszawskiej.
 
Prymas w trudnych czasach dla Polski

Prymas senior kard. Józef Glemp zmarł w środę wieczorem w szpitalu. Miał 83 lata, chorował na nowotwór płuc.

Kard. Glemp przez 23 lata (do 2004 r.) przewodził Konferencji Episkopatu Polski; zastąpił kard. Stefana Wyszyńskiego, którego był sekretarzem. Do 2009 r. pełnił urząd prymasa Polski. Kard. Glemp stał na czele Kościoła w Polsce w czasie stanu wojennego, przemian ustrojowych w 1989 r. oraz integracji z Unią Europejską.
Kard. Józef Glemp zostanie pochowany w archikatedrze warszawskiej

Uroczystości pogrzebowe prymasa seniora kard. Józefa Glempa będą trwały trzy dni; rozpoczną się w sobotę - poinformował metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Prymas senior zostanie pochowany w poniedziałek w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela.

Kard. Nycz podkreślił, że kard. Glemp był roztropnym i mądrym prymasem, który przeprowadził Kościół w Polsce przez trudny czas. - Zmarł prymas, następca kardynała Wyszyńskiego, prymas trudnych czasów - powiedział metropolita warszawski.

 


 

Życiorys

ur. 18 grudnia 1929 w Inowrocławiu
– polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny warmiński w latach 1979–1981, arcybiskup metropolita warszawski w latach 1981–2006, arcybiskup metropolita gnieźnieński w latach 1981–1992, prymas Polski w latach 1981–2009, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w latach 1981–2004, kardynał prezbiter od 1983, od 2006 arcybiskup senior archidiecezji warszawskiej, prawnik, doktor obojga praw. Kawaler Orderu Orła Białego.

    Syn Kazimierza Glemba i Salomei z Kośmickich urodzony i ochrzczony tego samego dnia, wychowywany w Rycerzewie. Przed wybuchem II wojny światowej ukończył 4 klasy szkoły powszechnej w Kościelcu Kujawskim. W latach 1939–1945 był robotnikiem przymusowym w niemieckim gospodarstwie rolnym. Od marca 1945 do 1950 był uczniem Gimnazjum i Liceum w Inowrocławiu. Po maturze ukończył 2-letnie studia filozoficzne w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie i 4-letnie teologiczne w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.

25 maja 1956 otrzymał w Gnieźnie święcenia kapłańskie. W latach 1967–1979 był osobistym sekretarzem Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski.
4 marca 1979 mianowany został biskupem diecezjalnym diecezji warmińskiej. 21 kwietnia 1979 otrzymał w archikatedrze gnieźnieńskiej święcenia biskupie. 7 lipca 1981 mianowany został arcybiskupem metropolitą gnieźnieński i warszawskim, a 12 września 1981 prymasem Polski. W latach 1981–2004 był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. 2 lutego 1983 kreowany został w Rzymie kardynałem[3]. Od 25 marca 1992 (po rozwiązaniu unii personalnej metropolii gnieźnieńskiej i warszawskiej) pełnił urząd metropolity warszawskiego i prymasa Polski. W latach 1992–2009 był kustoszem relikwii św. Wojciecha w Gnieźnie.
Pewną krytykę ze strony prasy, w tym „Tygodnika Powszechnego”, wzbudził fakt, iż po śmierci Jana Pawła II, przebywając z duszpasterską wizytą wśród Polonii w Argentynie, Józef Glemp nie przerwał tej wizyty. Sam kardynał odrzucał tę krytykę, twierdząc, że wypełniał w Argentynie obowiązki zlecone mu przez papieża.
Jest inicjatorem powrotu do idei budowy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
W 2004 osiągnął wiek emerytalny 75 lat. Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego złożył dymisję z urzędu metropolity warszawskiego, jednak Jan Paweł II przedłużył mu okres pełnienia tej funkcji do lipca 2006. Dopiero 6 grudnia 2006, na skutek dwukrotnego fiaska procedury wyboru następcy, jego następcą został ogłoszony Stanisław Wielgus. Objął on urząd 5 stycznia 2007, jednak 7 stycznia po przyjęciu przez Benedykta XVI jego rezygnacji z funkcji arcybiskupa metropolity warszawskiego Glemp został mianowany administratorem apostolskim archidiecezji warszawskiej.
9 czerwca 2007 zrezygnował z funkcji ordynariusza wiernych obrządków: ormiańskiego i bizantyjsko-słowiańskiego w Polsce, przekazując funkcję abpowi Kazimierzowi Nyczowi i bpowi Zbigniewowi Kiernikowskiemu.
18 grudnia 2009 ukończył 80 lat i tym samym stracił prawo udziału w konklawe. Tego samego dnia zgodnie z decyzją papieża Benedykta XVI zakończył 28-letnią posługę jako urzędujący prymas Polski. Jego następcą został abp Henryk Muszyński. Sam tytuł prymasa powrócił do gnieźnieńskiej stolicy biskupiej, z którą jest historycznie związany.
W 2009 wystąpił w filmie Popiełuszko. Wolność jest w nas, w którym zagrał samego siebie. 

ZMARŁ PRYMAS POLSKI KARDYNAŁ JÓZEF GLEMP
ZMARŁ PRYMAS POLSKI KARDYNAŁ JÓZEF GLEMP
ZMARŁ PRYMAS POLSKI KARDYNAŁ JÓZEF GLEMP
ZMARŁ PRYMAS POLSKI KARDYNAŁ JÓZEF GLEMP
ZMARŁ PRYMAS POLSKI KARDYNAŁ JÓZEF GLEMP
ZMARŁ PRYMAS POLSKI KARDYNAŁ JÓZEF GLEMP
ZMARŁ PRYMAS POLSKI KARDYNAŁ JÓZEF GLEMP
ZMARŁ PRYMAS POLSKI KARDYNAŁ JÓZEF GLEMP
ZMARŁ PRYMAS POLSKI KARDYNAŁ JÓZEF GLEMP
ZMARŁ PRYMAS POLSKI KARDYNAŁ JÓZEF GLEMP
ZMARŁ PRYMAS POLSKI KARDYNAŁ JÓZEF GLEMP
ZMARŁ PRYMAS POLSKI KARDYNAŁ JÓZEF GLEMP
ZMARŁ PRYMAS POLSKI KARDYNAŁ JÓZEF GLEMP
Film: 
Homilia abpa Józefa Kowalczyka
ZałącznikWielkość
KAI o PRYMASIE.pdf659.87 KB
Komunikat - śp kard Glemp.doc30 KB
Jestem gotowy na odejście ostatni wywiad.doc39.5 KB
TESTAMENT.doc38 KB
Telegram Benedykta XVI po śmierci kard.doc32 KB
IDK prasa 20130125.pdf676.62 KB
IDK prasa 20130128.pdf669.72 KB
IDK prasa 20130128_cd.pdf652.35 KB