WYPOMINKI MUZYCZNE PODZIEMIE KAMEDULSKIE 1 listopada 2018 godz. 20:00

WYPOMINKI MUZYCZNE
PODZIEMIE KAMEDULSKIE
1 listopada 2018 godz. 20:00

Uliana Horbaczewska (Ukraina) - śpiew
Szabolcs Esztenyi - fortepian
Ryszard Latecki - trąbka, syntezator, drobne instrumenty perkusyjne
Hubert Zemler - instrumenty perkusyjne
Ks. Wojciech Drozdowicz - słowo


Muzyka, która towarzyszyć będzie ceremonii bizantyjskie śpiewy - Irmos i ukraińskie oraz łemkowskie ludowe, religijne pieśni - Psalma a także współczesne instrumentalne improwizacje.
ŚPIEW IRMOLOGIJNY to tradycyjny śpiew sakralny. Muzyka ta
przyszła na Ukrainę z Bizancjum. W ciągu stuleci absorbowała
ona melodykę oraz estetykę ukraińską, zdobywała nowe
brzmienie muzyczne i językowe. Tworzyły się nowe formy...
W 17 wieku muzyka autorska zaczęła wypierać ten śpiew z
kościołów. Właśnie w tym czasie większość melodii została
zanotowana przez mnichów, dzięki czemu zachowały się i
przetwały one do dziś.
PSALMA to pieśń ludowa o treści religijnej. Nie ma ona niczego
wspólnego z psalmami z Pisma Świętego. Jest to raczej ludowa
interpretacja chrześcijaństwa, wariacje na temat żywotów
świętych... Z jednej strony, psalmy są zbliżone do muzyki
kościelnej, z drugiej są spokrewnione z pieśniami ludowymi.

Zapraszają:
Parafia Bł. E. Detkensa Kościół Pokamedulski http://www.lasbielanski.pl/
Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej https://ptmw.art.pl/
Katolickie Centrum Kultury "Dobre Miejsce" http://dobremiejsce.org/
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS