www.JezusNaStadionie.pl 6 lipca 2013

 www.JezusNaStadionie.pl           6 lipca 2013

Modlitwą różańcową rozpoczął się kilka minut po godz. 9.00 rekolekcje "Jezus na stadionie". Sektory Stadionu Narodowego w Warszawie są już niemal szczelnie wypełnione - w modlitwie uwielbienia Jezusa, którą poprowadzi o. John Baptist Bashobora przybędzie ponad 60 tys. osób.Na Stadionie Narodowym stoi 15-metrowy krzyż, zbudowana jest także scena w kształcie serca, z którego wychodzą dwa promienie - jeden czerwony, a drugi biały podobnie jak na obrazie Jezusa Miłosiernego.

Wspólne uwielbienie Chrystusa potrwa do godz. 22.00. W programie odmówienie różańca, Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz adoracja Najświętszego Sakramentu. Uroczystej Mszy św. dla uczestników spotkania
modlitewnego o godz. 17.30 będzie przewodniczył abp Henryk Hoser, a homilię wygłosi biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk. Trzy konferencje wygłosi ks. John Baptist Bashobora z Ugandy.

- W Roku Wiary chcemy modlić się w tym samym miejscu, w którym 30 lat temu modlił się bł. Jan Paweł II. Wówczas na Stadionie X-lecia zgromadziło się 1,5 mln Polaków - przypomina abp Hoser. Jak zaznaczył, na propozycję udziału w spotkaniu modlitewnym odpowiedziało ponad 60 tys. osób, bo tyle może pomieścić Stadion Narodowy. - Tak masowa odpowiedź jest dla nas tylko dowodem, że ludzie pragną wspólnie przeżywać swoją wiarę, która jak przypomina nam św. Paweł ‘rodzi się ze słuchania’. - Uczestnictwo w takim zgromadzeniu pozwala także doświadczyć Kościoła w nieco innym wymiarze niż na co dzień - zauważa abp Hoser.

Biskup warszawsko-praski spotkał się wczoraj z o. Bashoborą. Jak wyznał, "to człowiek niezwykle pokorny i wyciszony. Uderzył mnie jego spokój. W końcu jest on tylko narzędziem Boga". Dodał, że nie można zapominać, iż ostatecznie tym który będzie jutro przemieniał ludzkie serca jest Chrystus - podkreślił abp Hoser.

W rekolekcjach weźmie udział około 500 księży z Polski i z zagranicy, którzy będą wraz z wiernymi w poszczególnych sektorach stadionu. Nad bezpieczeństwem uczestników spotkania będzie czuwała ok. 1,3 tys. osób, w tym policja i służby medyczne.

Wejście na stadion planowane jest w godzinach 8.00-9.00. Każdy z uczestników na swoim bilecie wpisany sektor i bramę przez którą będzie mógł się dostać na obiekt. Płyta stadionu zarezerwowana jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


 

Rekolekcje zakończą się ok. godz. 22.00 wspólną modlitwą uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem. W programie będą trzy konferencje o. Johna, różaniec, oraz Koronka do Bożego Miłosierdzia.Spotkanie na Stadionie Narodowym    6 lipca 2013
W Liście Apostolskim Porta Fidei ogłaszającym Rok Wiary, Papież Benedykt XVI napisał: Podwoje wiary (por. Dz 14, 27) są dla nas zawsze otwarte. Wprowadzają nas one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają na wejście do Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo Boże, a serce pozwala się kształtować łaską, która przemienia. (Porta Fidei, 1)Jako Diecezja Warszawsko-Praska poprzez rozmaite inicjatywy duszpasterskie, staramy się otwierać serca na tę łaskę, którą Bóg wylewa obficie w tym czasie na każdego z nas.

Ojciec Święty Benedykt XVI wzywał nas, by otwierać areopagi, przestrzenie wiary i dialogu, jakby echo głosu Błogosławionego Jana Pawła II z początków jego pontyfikatu: Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!

Każda okazja jest dobra, by głosić z mocą Słowo Boże. Św. Paweł wzywał wręcz, by nastawać w porę i nie w porę (por. 2 Tm 4,2). Współczesny świat chce przekonać nas, byśmy wiarę ukrywali, ograniczając jej wyznawanie wyłącznie do murów własnych mieszkań albo kościołów. Wierzymy mocno, że nie tego oczekuje od nas Jezus. Mówił On, że jeżeli Jego uczniowie będą milczeć, to kamienie wołać będą! (por. Łk 19,40).
Wychodząc naprzeciw temu wezwaniu organizujemy pod patronatem naszej Diecezji całodzienne spotkanie ewangelizacyjne na Stadionie Narodowym w Warszawie. Odbędzie się ono 6 lipca 2013 roku i przebiegać będzie pod hasłem: "Jezus zbawia, każdy, kto w Niego wierzy, na pewno nie zostanie zawiedziony" (por. 1P 2,6). Spotkanie będzie dla każdego z nas okazją do dawania świadectwa. Jezus Chrystus pragnie mówić do naszych serc i przez swoje Słowo dawać nam nowe życie. Jego Słowo jest żywe i skuteczne, dlatego zapraszamy wszystkich spragnionych łaski i doświadczenia mocy Słowa, które stało się Ciałem.

Stadion Narodowy nie został wybrane przypadkowo na miejsce skupienia, i nie tylko ze względu na jego pojemność, czy korzystne warunki komunikacji słownej.

Głoszącym konferencje będzie Ks. John Baptist Bashobora, kapłan z katolickiej Diecezji Mbarara w Ugandzie. Wielokrotnie gościł on już w naszym kraju prowadząc rekolekcje z posługą uzdrowienia. Ukończył w Rzymie studia z zakresu teologii duchowości i psychologii. Na co dzień Ks. John pracuje w kurii biskupiej swojej diecezji, jest też diecezjalnym koordynatorem Odnowy Charyzmatycznej oraz zajmuje się tysiącami ugandyjskich sierot. Jego wiara w żywą i realną obecność Jezusa, również w naszych sercach, przyciąga do niego wielu ludzi szukających Boga. Służy swoim kapłaństwem i doświadczeniem, głosi rekolekcje ewangelizacyjne w wielu krajach świata.

W programie spotkania na Stadionie Narodowym zaplanowana jest modlitwa różańcowa, trzy konferencje, wspólne uwielbienie Jezusa, Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Marka Solarczyka i adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie. Wszelkie informacje oraz zapisy na spotkanie dostępne są na stronie www.JezusNaStadionie.pl.

Zapraszam wszystkich diecezjan do wzięcia udziału w tym wydarzeniu religijnym. Proszę również kapłanów, by objęli duszpasterską posługą wiernych z całej Polski, którzy zgromadzą się 6 lipca na Stadionie Narodowym. Niech to spotkanie stanie się manifestacją wiary w czasach, gdy Kościół jest tak łatwo osądzany, a wiara tak mało rozumiana.
Warszawa, 4 kwietnia 2013 roku
+ Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski
 


Dodano: 02.07.2013 [16:33]

Już 6 lipca o. John Bashobora, katolicki kapłan z Ugandy, spotka się na Stadionie Narodowym z blisko 60 tysiącami katolików. Choć nie jest uzdrowicielem ani egzorcystą, to za jego posługą Jezus Chrystus uzdrawia chorych i wypędza z opętanych złe duchy.

Od najmłodszych więc lat o. John był blisko Jezusa, zawsze traktował Go jak swojego największego przyjaciela. Czytał Biblię i próbował robić tak, jak w niej było napisane, np. pościł przez 40 dni jak Jezus. W dzieciństwie spotkał też dwóch księży z Kanady, którzy pracowali w Ugandzie i byli już wtedy zaangażowani w odnowę charyzmatyczną. Modlili się za chorych, głosili Słowo Boże z mocą. Zaraz po Soborze Watykańskim II ludzie nie rozumieli jeszcze charyzmatyków i myśląc, że to zielonoświątkowcy, odesłali tych kapłanów do domu.

Gdy o. John rozpoznał swoje powołanie kapłańskie, postanowił wstąpić do pracującego w Ugandzie Zgromadzenia Świętego Krzyża i wyjechał do Indii, by tam odbyć nowicjat. Ponieważ już wtedy posługiwał modlitwą o uzdrowienie nie złożył tam ślubów, wrócił do Ugandy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 r. i został wysłany na studia do Rzymu. Podczas pobytu w Rzymie uzyskał doktorat z teologii duchowości oraz magisterium z psychologii. W Rzymie również przyłączył się do wspólnoty odnowy charyzmatycznej, wszedł głębiej w znajomość darów charyzmatycznych, poznał tam ludzi, którzy pomogli mu przyjąć to, czym Bóg go obdarzył i oddać się posłudze.

Po powrocie do Ugandy, widząc wiele sierot, założył pierwszy sierociniec. Sierot każdego roku przybywało, zaczął więc budować dla nich domy i szkoły, chcąc oprócz wychowania dać tym dzieciom dobrą edukację, by w przyszłości poradziły sobie w życiu dorosłym. Fundacja O.Johna „Father Bash Fundation” zajmuje się prawie 6 tysiącami dzieci. W większości są to sieroty, których rodzice zginęli podczas wojny lub zmarli na AIDS, ale są też dzieci porzucone przez swoje matki, a nawet noworodki znalezione na śmietnikach.

Obecnie biskup wyznaczył o. Johna, aby był koordynatorem duchowej odnowy całej diecezji Mbarara. O. Bashobora jest znany w całym kraju jako ksiądz o silnej posłudze ewangelizacyjnej, a także jako osoba, która troszczy się o ubogich, sieroty i chorych. Z tego powodu jest zapraszany do wielu narodów afrykańskich, aby głosić Ewangelię.

Po raz pierwszy o.John przyjechał do Polski w roku 2007. Poprowadził wtedy spotkanie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. Od tego czasu jest bardzo często zapraszany, by pełnił posługę w naszym kraju.

Jego wiara w żywą i realną obecność Jezusa w naszych sercach przyciąga do niego wielu ludzi szukających Boga. Na jego modlitwę Bóg odpowiada pełnym mocy działaniem w ciałach, duszach i umysłach ludzi. O. John jest nieustannie zanurzony w obecności Boga i napełniony Duchem Świętym, otrzymał potężne namaszczenie do służby w Kościele. W wielkiej pokorze posługuje wieloma charyzmatami, głosi rekolekcje ewangelizacyjne w wielu krajach świata, otwartym sercem odpowiada na każdą prośbę o modlitwę wstawienniczą.