www.idzieczlowiek.pl

www.idzieczlowiek.pl


W niedzielę, 16 czerwca o godz. 12.00 w Podziemiu  Kościoła Pokamedulskiego  w Lasku Bielańskim na Dewajtis 3 w Warszawie odbędzie się spotkanie z Pielgrzymami Miłosierdzia – Romanem, Wojtkiem i Adamem.

oraz dwoma pielgrzymami, którzy akurat będą mieli przystanek w stolicy na trasie swojego pielgrzymowania na Wschód w intencjach przebaczenia i pojednania.

Pielgrzymi wyruszyli w drogę 10 czerwca z Głogowca, z podwórka św. Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia… Przemierzą Litwę, Rosję i Ukrainę. Przejdą 4,5 tyś. km. odwiedzając między innymi Katyń, ziemię wołyńską, Smoleńsk,przejdą przez Wilno, Moskwę, Kijów, Odessę, Lwów, Kraków i z powrotem na podwórko św. Faustyny . Chcieliby zgodnie z planem i przy Bożej pomocy powróć na to samo miejsce w dniu 27 października, na 27 rocznicę spotkania w Asyżu.
Przez całą pielgrzymkę będzie im towarzyszyła Ikona – znak wspólnego dziedzictwa niepodzielonego chrześcijaństwa.
Po wspólnej Eucharystii o 11 dla zainteresowanych i zaproszonych gości spotkanie z pielgrzymami przeniesie się do Podziemi kamedulskich.
IDZIE CZŁOWIEK  (www.idzieczlowiek.pl)
to pielgrzymka, w która zaczęła się latem 2011 roku. Wówczas z trzech stron świata wyruszyło 3 pielgrzymów na wspólna modlitwę w Asyżu, miasta pokoju. Pielgrzymi szli samotnie przez 4 miesiące:Wojtek z Fatimy, Dominik z Moskwy i Roman z Jerozolimy.Ufając Bozej Opatrzności każdy pokonał w samotnej drodze trwającej 100 dni 3500 km. Przekraczając granice państw, religii i wyznań modlili sie o pojednanie między ludźmi i świat, w którym spełnione będą cztery prymaty miłości bł. Jana Pawła II:
- człowiek przed rzeczą
- etyka przed technika
- być przed mieć
- miłsierdzie przed sprawiedliwością
Asyż nie był jednak końcem wędrówki.Pielgrzymka trwa nadal. Przyłaczają się do niej ludzie, którzy wierzą, że modlitwa nogami w intancji pokoju i pojednania ma sens.Pielgrzymka to droga sumienia i prawdy o własnym życiu. To niesienie świadectwa Ewangelii zgodnie z nauczaniem papieża Franciszka, aby "wyjść na peryferia" i docierać ze świadectwem miłosci i miłosierdzia do tych, którzy najbardziej go potrzebują w czasach, gdy kwestionowana jest moralnośc oparta na prawie naturalnym i odchodzi sie od wartości chrześcijańskich. Pielgrzymi mówią, że w tej wspólnej drodze odkrywają, że najważniejsza jest ich wewnętrzna przemiana, odważne wychodzenie naprzeciw własnym ograniczeniom, słabosciom i uprzedzeniom.
"Poczuliśmy, że wyruszając w drogę w szczerej intencji pokoju i pojednania, ofiarując swój trud i godząc się na niepewność – wpuszczamy do naszych serc światło Bożego Miłosierdzia, którego źródłem jest napotkany w drodze obcy człowiek, który bezinteresownie okazuje nam pomoc.
To spotkanie z sobą samym przez drugiego człowieka przynosi łąskę przebaczenia i pojednania: przebaczenia sobie własnej niedoskonałośći, a drugiemu człowiekowi jego odmienności, a czasem także zaznanych od niego krzywd.
To oczyszczenie, które przychodzi w drodze jest prawdziwym celem naszego pielgrzymowania, a przebaczenie, które staje się owocem drogi, jest fundamentem na którym Bóg może budować lepszy świat.
My sami, najlepszymi nawet intencjami i własnym wysiłkiem – niczego w świecie nie zmienimy. Możemy jednak zmieniać siebie samych w duchu Ewangelii i za przykładem Chrystusa i to świadectwo dawać innym. 
Kierując się prymatem miłosierdzia przed sprawiedliwością wierzymy, że nie ma takiego grzechu którego Bóg nie pokonał na krzyżu. Modlimy się o pojednianie międzychrześcijanami i o łaskę przebaczenia, którą daje Jezus Chrystus.
Modlitwą obejmujemy tych, którym bliskie są nasze ideały i prosimy was o modlitwę w intencji naszej drogi"
Pielgrzymi Miłosierdzia
więcej informacji na stronie www.idzieczlowiek.pl
Plan na Warszawę i program spotkania:
Warszawa, 15-19 czerwca
W drodze na Wschód pielgrzymi planują dotrzeć do Warszawy 15 czerwca
15 czerwca wieczorem (sobota)
- dojście pielgrzymów z Niepokalanowa do Warszawy,
- nocleg w Dobrym Miejscu, spotkanie z ks. Bogusławem Jankowskim.
Adres: Dobre Miejsce – Katolickie Centrum Kultury Archidiecezji Warszawskiej
ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa – Las Bielański
16 czerwca (niedziela)
- rano: przejście do Pokamedulskiego Kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP,
g. 10.00 – spotkanie pielgrzymów z ks. Wojciechem Drozdowiczem
g. 11.00 – Eucharystia (Kościół Pokamedulski)
g. 13.00 – 15.00 spotkanie miejscowej wspólnoty z pielgrzymami („na dole”), prezentacja drogi, wspólna Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji pielgrzymki. Wyłożenie Księgi intencji pielgrzymki i przekazanie miniaturowych ikon św. Olgi dla tych, którzy chcą wesprzeć pielgrzymów modlitwą.Spotkanie w Podziemiach Kamedulskich z Pielgrzymami Miłosierdzia

www.idzieczlowiek.pl
www.idzieczlowiek.pl