WIOLETTA RZĄŻEWSKA MALARSTWO grudzień 2019 PODZIEMIE KAMEDULSKIE

Wioleta Rzążewska urodziła się w Puławach 29.06.1986 r. Maturę zdała w 2011 roku w Warszawie.  W 2012 wstąpiła do Instytutu Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, by w roku 2015, w pracowni malarstwa Prof. Marzanny Wróblewskiej, z wyróżnieniem obronić  licencjat. Na dyplom licencjacki składała się seria tematycznie powiązanych prac pt. Sceny zatrzymane. W tejże pracowni  Prof. Marzanny Wróblewskiej w roku 2017 licencjatka z wyróżnieniem ukończyła studia, broniąc swe magisterium  serią dziewięciu wielkoformatowych prac; ten cykl malarka zatytułowała Sto lat!. 
W latach 2013/14, 2014/15; 2015/16, 2016/17 Wioleta Rzążewska, za osiągnięcia artystyczne była stypendystką JM Rektora APS dla najlepszych studentów.
Zaś w  latach 2015/16 i 2016/17 stypendystką Centrum Myśli Jana Pawła II  m. st.  Warszawy.
Obecnie Laureatka Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” 2018Na „Spotkanie światów” składa się siedem wielkoformatowych obrazów, malowanych techniką olejną na płótnie. Jest to cykl obrazów, oddający nastrojem klimat przedwojennego bazaru. Składają się nań przedstawienia scen targowych z różnych miejsc Polski, rodzinnego miasteczka Ryki oraz bazarów warszawskich. Obrazy te dotykają w istocie tego samego uniwersum: spotkań ludzi.
Współczesny odbiorca poprzez cykl „Spotkanie światów” może przyjrzeć się nieco bliżej temu mitycznemu już światu przodków.
Wioleta Rzążewska

WIOLETTA RZĄŻEWSKA MALARSTWO grudzień 2019 PODZIEMIE KAMEDULSKIE