Punkty dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Od 14.03.2022r. otwieramy  Punkty dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży z Ukrainy zamieszkałych na terenie Bielan z możliwością nauki języka polskiego oraz pomocą psychologiczną

Młodzieżowy Dom Kultury im. M. Gwizdak ul. Andersena 4– dla dzieci w wieku przedszkolnym i klasy 1-3 telefon 22 835 93 47

Młodzieżowy Dom Kultury Bielany – dla  dzieci z klas IV-VIII telefon 22 834 13 47
Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej –dla  młodzieży ze szkół ponadpodstawowych telefon 22 834 52 59

Kryterium wiekowe  nie jest ściśle przestrzegane, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, np. ze względu na rodzeństwo dzieci starsze mogą uczestniczyć w zajęciach z młodszymi i odwrotnie; dzieciom podczas zajęć mogą towarzyszyć rodzice;·         punkty będą czynne przez 10 godzin dziennie od pon . do piątku – 9:00 do 19:00 oraz
5 godzin w soboty 9:00 do 13:00

·         pomoc w uczestniczeniu dzieci w lekcjach on-line przeprowadzanych z ich szkół;

placówki udostępniają sprzęt informatyczny za pomocą którego, dzieci będą mogły brać udział w lekcjach on-line – dzieci mogą korzystać ze sprzętu stacjonarnego znajdującego się w placówce lub jeśli będzie taka możliwość rodzice będą mogli wypożyczyć sprzęt do domu (tablety); godziny w którym będą w miarę możliwości udostępniane sale informatyczne będą dostosowane do potrzeb korzystających z nich dzieci ( od 7: 00 do 15:00);

·         placówka zapewnia nieodpłatnie każdemu dziecku z Ukrainy poczęstunek: napój (woda/sok), kanapka, słodka bułka (np. drożdżówka);

·         zajęcia z języka polskiego będą odbywać się w godzinach popołudniowych  w zależności od zapotrzebowania

·         każda z grup będzie miała zatrudnionego nauczyciela prowadzącego oraz asystenta (nauczyciela z Ukrainy)

Zofia Gajewicz
Naczelnik wydziału dla dzielnicy
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Dzielnica Bielany
Wydział Oświaty i Wychowania