PROJEKT ODPOCZNIJ O KAMEDUŁÓW WYGRAŁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DZIEKUJĘ WSZYSTKIM KTÓRZY ODDALI NA NAS GŁOS -proboszcz

                      

Jak mogę zagłosować?

wejdź na stronę twojbudzet@um.warszawa.pl
Kliknij na zielony obrazek z napisem
GŁOSUJ NA POMYSŁY
Kliknij w niebieski przycisk ZAGŁOSUJ po lewej stronie.
podaj swój adres mailowy i wyślij swój link (kontakt)
Otwórz swoją pocztę komputerową i otwórz mail, który dostałeś z Urzędu m. st. Warszawa
Kliknij na niebieski link zaczynający się od następujących liter:  https://app.twojbudzet
Wybierz Dzielnicę: BIELANY
Wybierz: Obszar ogólnodzielnicowy
Wybierz projekt nr 7: Odpocznij u kamedułów – zagospodarowanie terenu przed zespołem klasztornym kamedułów na Bielanach (898) 460 000 zł   kliknij u dołu strony: DALEJ
Z lewej strony wyświetli się: Odpocznij u kamedułów 460 000 zł        kliknij u dołu strony: DALEJ
Kliknij: NIE, KONTYNUUJ (Możesz wybrać dowolną liczbę pomysłów, pod warunkiem, że ich łączny koszt realizacji nie przekracza kwoty dostępnej na realizację projektów w danym obszarze.)

Wpisz swoje dane adresowe i PESEL      kliknij u dołu strony: DALEJ
ZAGŁOSUJ!!!!!!!!!!!!!!!!
Pamiętaj, że możesz głosować tylko raz i tylko w jednej dzielnicy.
                        -dziękuję proboszcz

Wyniki będą ogłoszone do 13 lipca 2018 r.

 

            https://twojbudzet.um.warszawa.pl 
 


GŁOSOWANIE NA POMYSŁY
Od 15 do 30 czerwca 2018 r.
Głosowanie na pomysły to bardzo ważny moment - zagłosuj na pomysły, które uważasz za ciekawe lub potrzebne. W ten sposób decydujesz o tym, w jaki sposób zostaną rozdysponowane pieniądze z budżetu Warszawy. Pomysły wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane przez miasto. Do tej pory miasto zrealizowało już ponad 1000 pomysłów mieszkańców.
Lista wszystkich pomysłów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców zostanie opublikowana najpóźniej do 4 czerwca 2018 r. między innymi na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl.
Jeżeli zgłaszałaś(-eś) pomysł i chcesz, aby jak najwięcej osób poparło Twój pomysł, warto go wypromować. Możesz zachęcać mieszkańców do głosowania na różne sposoby – przygotować plakat lub ulotkę, nagrać film promocyjny, wziąć udział w wydarzeniach w Twojej dzielnicy. Warto, aby dowiedziało się o nim jak najwięcej osób.

Kto może zagłosować?
Udział w głosowaniu mogą wziąć wszyscy mieszkańcy Warszawy. Nie trzeba być zameldowanym. Nie trzeba być pełnoletnim.

W jaki sposób mogę zagłosować?
Głosowanie przez internet. Wejdź na stronę app.twojbudzet.um.warszawa.pl. Podaj adres e-mail, na który przyjdzie link aktywacyjny. Dopiero po kliknięciu w link, będzie możliwe oddanie głosów.
Jeżeli nie dotarł do Ciebie e-mail z linkiem aktywacyjnym, sprawdź inne foldery w swojej poczcie np. spam lub zgłoś ten problem na adres twojbudzet@um.warszawa.pl.
Głosowanie papierowe. Weź swój dokument tożsamości – będzie potrzeby do głosowania i przyjdź do urzędu dzielnicy lub innego wyznaczonego punktu. Otrzymasz tam kartę z propozycjami projektów. Będzie tam również pracownik urzędu, który może Ci pomóc. Możesz zagłosować na miejscu – wybierz pomysły, które uważasz za ciekawe i potrzebne do realizacji. Przed oddaniem wypełnionej karty konieczne będzie okazanie ważnego dokumentu tożsamości. Nie ma możliwości przyniesienia karty w imieniu innej osoby.
Jeżeli masz problemy z poruszaniem się, możesz przekazać swoją kartę do głosowania przedstawicielowi urzędu dzielnicy. Wcześniej jednak (od 4 maja do 22 czerwca 2018 r.) musisz zgłosić ten zamiar koordynatorowi ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy. Tylko wyznaczono osoba z urzędu będzie mogła odebrać Twój głos.

Jak mogę zagłosować?
1. Wybierz jedną dzielnicę, w której chcesz zagłosować. Nie musisz głosować w dzielnicy, w której mieszkasz. Możesz wybrać dowolną dzielnicę w Warszawie, z którą czujesz się związany np. tę, w której pracujesz, uczysz się czy lubisz spędzać wolny czas.
2. Wybierz obszar, w którym chcesz zagłosować. Jeżeli dzielnica jest podzielona tylko na obszary lokalne – wybierz jeden z nich. Jeżeli dzielnica jest podzielona na obszary lokalne i ogólnodzielnicowy, możesz zagłosować na poziomie ogólnodzielnicowym oraz wybrać jeden obszar lokalny.
3. Wybierz pomysł lub pomysły, na które chcesz zagłosować. Możesz wybrać dowolną liczbę pomysłów, pod warunkiem, że ich łączny koszt realizacji nie przekracza kwoty dostępnej na realizację projektów w danym obszarze. Dla przykładu, jeżeli w obszarze, w którym głosujesz, będzie do dyspozycji 300 tys. zł, możesz wybrać jeden pomysł za tę kwotę lub trzy za 100 tys. zł każdy, lub 10 pomysłów za 30 tys. zł każdy. Najważniejsze, aby łączny koszt wybranych pomysłów nie przekroczył kwoty dostępnej w danym obszarze, czyli w tym przypadku 300 tys. zł. Jeśli głosujesz przez Internet, aplikacja policzy automatycznie koszt wybranych pomysłów. Wypełniając papierową kartę do głosowania, musisz samodzielnie policzyć koszt realizacji wybranych pomysłów.
4. Wpisz swoje dane osobowe. Twoje dane nie będą jednak nikomu udostępnione.
5. Zagłosuj. Pamiętaj, że możesz głosować tylko raz i tylko w jednej dzielnicy.

Pytania i odpowiedzi
Nie mam ukończonych 18 lat. Czy mogę zagłosować?
Tak.  Jeśli zagłosujesz przez Internet wystarczy, że Twój rodzic lub opiekun uzupełni swoje dane i wyrazi zgodę na formularzu elektronicznym, który pojawi się po tym, jak podasz swój nr PESEL. Jeśli głosujesz, wypełniając papierową kartę do głosowania, dołącz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w budżecie partycypacyjnym.

Nie posiadam polskiego obywatelstwa i numeru PESEL. Czy mogę zagłosować?
Tak. Zgłoś się do Wydziału Obsługi Mieszkańców dowolnego urzędu dzielnicy (WOM). Tam zostaniesz wpisany na listę osób głosujących. Zabierz ze sobą ważny dokument podróży wydany przez państwo, którego jesteś obywatelem (dowód osobisty lub paszport).

PROJEKT ODPOCZNIJ O KAMEDUŁÓW  WYGRAŁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DZIEKUJĘ WSZYSTKIM KTÓRZY ODDALI NA NAS GŁOS -proboszcz
PROJEKT ODPOCZNIJ O KAMEDUŁÓW  WYGRAŁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DZIEKUJĘ WSZYSTKIM KTÓRZY ODDALI NA NAS GŁOS -proboszcz
PROJEKT ODPOCZNIJ O KAMEDUŁÓW  WYGRAŁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DZIEKUJĘ WSZYSTKIM KTÓRZY ODDALI NA NAS GŁOS -proboszcz