PERFORMANCE: 2016-09-04 ZWIERZCHOWSKI DUTKIEWICZ MORAWSKI DROZDOWICZ- ANDRZEJ ZWIERZCHOWSKI obrazy: HAMLET 2013, KONSTELACJA 2016, MYŚLENIE ODCINKOWE 2016