NIEDZIELA 6 CZERWCA 2021 MSZA ŚW. o g. 11:00

Jutro tj. w niedzielę 6 czerwca  kończę 40 lat księdzowania. O g. 12 tańczymy przed kościołem. Gra orkiestra dęta p. dyr. Krzysztofa Tomaszewskiego, który też kończy 40.
Obowiązują maseczki i przepisowa odległość. Jemy marchewkę ekologiczną i jabłka. O g. 11 Msza św. zapraszam  -proboszcz


 

NIEDZIELA 6 CZERWCA 2021   MSZA ŚW. o g. 11:00