Niedziela 22 kwietnia g. 12.00 Podziemie Kamedulskie Jan Krzysztof BROJA gra Chopina i Scarlattiego