NIECH OJCOWIE I MATKI BŁOGOSŁAWIĄ POTRAWY WIELKANOCNE załączam teksty modlitw

            BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POTRAW WIELKANOCNYCH
W Wielką Sobotę błogosławimy pokarmy na stół wielkanocny. Tradycyjnie święcimy chleb, mięso i jajka. W tym roku, ze względu na zarazę, zostajemy w domach, a potrawy wielkanocne niech poświęcą nasi Rodzice. Można tego dokonać w Wielką Sobotę lub w czasie śniadania wielkanocnego w poranek wielkanocny.    
Załączam teksty modlitw                
                                                  ks. proboszcz, Las Bielański, Wielkanoc 2020

 


Ojciec lub Matka: Przepełnieni wielkanocną radością, zasiądziemy w poranek wielkanocny do świątecznego stołu i podzielimy się wzajemną życzliwością przy składaniu sobie życzeń. Nowe życie Zmartwychwstałego Pana symbolizuje poświęcone jajko, którym także dzielimy się wzajemnie.

Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny. Wszyscy modlą się przez chwilę w ciszy. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy, mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy który zstąpiłeś z nieba i w Komunii św. dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów.     Nad chlebem kreślimy znak krzyża.

Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.     Nad potrawami kreślimy znak krzyża.

Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Błogosławię w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Nad potrawami kreślimy znak krzyża. Odp. Amen.

Jeśli mamy, to kropimy pokarmy wodą święconą.

………………………………………………………………………………………………………..

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec lub Matka zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

"Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was." (1 Tes 5, 16-18)

Albo:   "Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane." (Mt 6, 31 ab.32b-33)

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

Można powiedzieć wspólnie:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw od złego.  Amen.

Warto też zaśpiewać:
1. Chrystus zmartwychwstan jest, nam na przykład dan jest:
Iż mamy zmartwychpowstać, z Panem Bogiem królować. Alleluja!

2. Leżał trzy dni w grobie, dał bok przebić sobie.
Bok, ręce, nogi obie, na zbawienie tobie. Alleluja!

3. Trzy Maryje poszły, drogie maści niosły.
Chciały Chrysta pomazać, Jemu cześć i chwałę dać. Alleluja!

4. Gdy na drodze były, tak sobie mówiły:
jest tam kamień niemały, a któż nam go odwali ? Alleluja!

5. Powiedz nam, Maryja, gdzieś Pana widziała ?
Widziałam Go po męce, trzymał chorągiew w ręce. Alleluja!

6. Jezusa szukacie? Tu Go nie znajdziecie.
Wstałci z martwych, grób pusty,  oto śmiertelne chusty. Alleluja!

7. Bądźmyż więc weseli, jak w niebie Anieli,
czegośmy pożądali,  tegośmy doczekali. Alleluja!

Dzielimy się jajkiem i składamy sobie życzenia.
……………………………………………………………………………………………………

Po posiłku Ojciec lub Matka mówi: Uczniowie poznali Pana. Alleluja
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Ojciec lub Matka: Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

NIECH OJCOWIE I MATKI BŁOGOSŁAWIĄ POTRAWY WIELKANOCNE załączam teksty modlitw
ZałącznikWielkość
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POTRAW WIELKANOCNYCH.doc69.5 KB