JAN CIEŚLAK WYSTAWA

Jan CIEŚLAK wystawa Podziemie Kamedulskie

Malarstwo     512355780     jancie1@wp.pl


Doktorant na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie pod kierunkiem prof. Wojciecha Cieśniewskiego.
Dyplom z wyróżnieniem w pracowni
prof. Wojciecha Cieśniewskiego. Aneks do dyplomu w pracowni grafiki warsztatowej prof. Piotra Smolnickiego, 2016.
Uczestnik wystawy Coming Out - najlepsze dyplomy ASP w Warszawie 2016.
W latach 2009 - 2011 studia na wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na kierunku matematyka.
W roku akademickim 2014/15 studia na Newcastle University (School of Arts
and Cultures).

JAN CIEŚLAK WYSTAWA