INFORMACJA O RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA

INFORMACJA O RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA
Miasto st. Warszawa wprowadziło nowy Program udzielania pomocy
dla mieszkańców lokali komunalnych, którzy mają zaległości w opłatach.


Zyskujesz:

- spłatę tylko części zadłużenia jednorazowo lub w ratach
- umorzenie pozostałej kwoty (60% lub 40%)
- zaprzestanie naliczania odsetek (dług się nie zwiększa o odsetki)
- zawieszenie egzekucji komorniczej (zdjęcie zajęcia pensji
  i rachunków)
- możliwość wystąpienia o ponowne zawarcie umowy najmu
  (jeśli umowa była wypowiedziana za zadłużenie)
- możliwość uniknięcia eksmisji z lokalu


Wniosek o restrukturyzację można złożyć do dnia 29 grudnia 2020 roku


Pracownicy Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany
przy ul. Grębałowskiej 23/25 pomogą wypełnić wniosek i udzielą pełnej informacji lub dopasują inną formę pomocy.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości pozbycia się zadłużenia i unormowania swojej sytuacji finansowej.