DYPLOMY ASP 28 lutego 2019 w Podziemiu Kamedulskim troje studentów Akademii Sztuk Pięknych, wydział rzeźby prof. Myjaka, obroniło swoje prace

Spotkanie (Chrystus szykuje się do Zmartwychwstania) - Katarzena Kowal ASP

Forma (Matka Boża z Dzieciątkiem) - Bogdan Cieniuch ASP

Chrzcielnica - Magdalena Jęczeń ASP
 

DYPLOMY ASP 28 lutego 2019 w Podziemiu Kamedulskim troje studentów Akademii Sztuk Pięknych, wydział rzeźby prof. Myjaka, obroniło swoje prace
DYPLOMY ASP 28 lutego 2019 w Podziemiu Kamedulskim troje studentów Akademii Sztuk Pięknych, wydział rzeźby prof. Myjaka, obroniło swoje prace
DYPLOMY ASP 28 lutego 2019 w Podziemiu Kamedulskim troje studentów Akademii Sztuk Pięknych, wydział rzeźby prof. Myjaka, obroniło swoje prace