BIELAŃSKIE WARSZTATY FOTOGRAFICZNE 13 i 21 sierpnia