28. Światowe Dni Młodzieży BRAZYLIA

28. Światowe Dni Młodzieży BRAZYLIA
"Kościół musi towarzyszyć ludziom zagubionym"
KAI / psd


Młodzi Brazylijczycy o ŚDM i papieżu FranciszkuPapież do biskupów Brazylii: Kościół musi towarzyszyć także ludziom zagubionymPapież: Brazylia musi szanować swą tradycję"Nie kierujcie się jedynie pragmatyzmem "Droga Krzyżowa na CopacabaniePapież zjadł obiad z uczestnikami ŚDMPapież wyspowiadał 5 uczestników ŚDM
Potrzebujemy Kościoła, który potrafi prowadzić dialog z tymi uczniami, którzy uciekają z Jerozolimy, włóczą się bez celu, sami, ze swoim zawodem, rozczarowaniem chrześcijaństwem uważanym już za ziemię jałową, bezowocną, niezdolnym do generowania sensu" - stwierdził papież Franciszek w przemówieniu do biskupów Brazylii. Papież Franciszek spotkał się z nimi na posiłku w Domu Jana Pawła II w pobliżu Kurii Arcybiskupiej w Rio de Janeiro.
 
Papież Franciszek zauważył, iż dobrym kluczem do odczytania misji Kościoła w Brazylii jest narodowe sanktuarium maryjne w Aparecidzie. Nawiązując do jego początków i wyłowieniem przez rybaków figurki Matki Bożej, najpierw korpusu a następnie głowy, Ojciec Święty wskazał, że chodzi tu o lekcję spojenia tego, co jest rozdzielone, a Kościół ma być narzędziem pojednania. Musi się też on uczyć oczekiwania, gdyż Bóg pozwala ujrzeć siebie stopniowo. Inną lekcją jest wyczulenie na tajemnicę. "Drogą Boga jest zachwyt, fascynacja. Bóg pozwala się zabrać do domu. Rozbudza On w człowieku pragnienie, by strzec Go w swoim życiu, w swoim domu, w swoim sercu. Rozbudza On w nas pragnienie, aby zawołać sąsiadów, żeby poznali Jego piękno. Misja rodzi się właśnie z tej fascynacji Bogiem, z tego zadziwienia spotkaniem" - stwierdził Ojciec Święty.

Mówiąc o ubóstwie środków papież zaznaczył, że "siła Kościoła nie tkwi w nim samym, ale kryje się w głębokich wodach Boga, w których jest on powołany do zarzucenia sieci". Zaapelował też o prostotę, by nie zapomnieć języka tajemnicy.

Większość swego przemówienia Ojciec Święty skoncentrował na bolesnej sytuacji, kiedy wiele osób oddala się od Kościoła. Nawiązując do ewangelicznego opisu wydarzenia z Emaus wskazał, iż "potrzebujemy Kościoła, który potrafi prowadzić dialog z tymi uczniami, którzy uciekają z Jerozolimy, włóczą się bez celu, sami, ze swoim zawodem, rozczarowaniem chrześcijaństwem uważanym już za ziemię jałową, bezowocną, niezdolnym do generowania sensu". Musi on rozpoznać dlaczego ludzie ci odchodzą i znaleźć język, będąc świadomym, że motywy, z powodu których oni się oddalają, zawierają już same w sobie także i motywy możliwego powrotu, ale trzeba umieć odważnie odczytać całość. Trzeba też umieć rozpalać serca, rozbudzać zachwyt treściami wiary.

Wśród najważniejszych wyzwań Kościoła w Brazylii Ojciec Święty wymienił formację, rozwijanie kolegialności i solidarności Konferencji Episkopatu, odnowę misji i duszpasterstwa, w tym poprzez aktywne zaangażowanie kobiet. "Kościołowi, jeśli utraci kobiety, grozi bezpłodność" - przestrzegł papież.

Mówiąc o zadaniach Kościoła w społeczeństwie Ojciec Święty powiedział: "Kościół domaga się prawa, aby mógł służyć człowiekowi w jego integralności, mówiąc jemu to, co Bóg objawił o człowieku i jego realizacji. Kościół pragnie uobecniać to dziedzictwo niematerialne, bez którego społeczeństwo się rozpada, miasta zostaną przytłoczone swoimi murami, otchłaniami, barierami. Kościół ma prawo i obowiązek, aby trzymać płomień wolności i jedności człowieka". Dodał, że Kościół pragnie także wnieść swój wkład w dziedzinie edukacji, zdrowia i pokoju społecznego. Szczególną uwagę poświęcił papież Kościołowi w Amazonii.

Krajowa Rada Biskupów Brazylii (CNBB) jest najliczniejszym episkopatem świata. Składa się z 275 różnych jednostek kościelnych do których należą: 44 metropolie, 213 diecezji, 3 eparchie, 11 prałatur, 1 egzarchat, ordynariat dla wiernych obrządków wschodnich, ordynariat polowy, personalna administratura apostolska św. Jana Marii Vianneya.

CNBB liczy 459 biskupów, wśród nich pięciu kardynałów elektorów: kard. Geraldo Agnelo Majella, kard. Raymundo Damasceno Assis, kard. João Braz de Aviz, kard. Claudio Hummes, kard. Odilo-Pedro Scherer oraz czterech kardynałów seniorów: kard. Serafim Fernandes de Araújo, kard. Paulo Evaristo Arns, kard. José Freire Falcão, kard. Eusébio Oscar Sch