2 czerwca 1979 Plac Zwycięstwa Warszawa Jan Paweł II 1 pielgrzymka 40 lat temu