ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA NIEDZIELA, 2 CZERWCA, MSZA ŚW. o 12.00

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA NIEDZIELA, 2 CZERWCA, MSZA ŚW. o 12.00


W niedzielę, 2 czerwca, będziemy przeżywali w Wilanowie, przy świątyni Opatrzności Bożej, VI Święto Dziękczynienia.

Słowo Metropolity Warszawskiego Kazimierza Kardynała Nycza na VI Święto Dziękczynienia
Dokument do wydruku (PDF) ›››
Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie Panu!

1. Panie, nie jestem godzien abyś wszedł pod dach mój (...). Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony...(Łk 7,6-7) Postawa setnika z Kafarnaum, który szukając pomocy dla swego chorego sługi wyraził wiarę w boską moc Jezusa Chrystusa, pozostaje wciąż swoistą normą wiary dla chrześcijan. W każdej Eucharystii powtarzamy słowa tego pokornego wyznania, ufając, że Bóg wypowiedział w Jezusie słowo mocy - i że to słowo dokona w nas tego, co oznacza: będzie źródłem miłosierdzia dla naszych schorzałych serc. I tak się dzieje. Bóg jest niezawodnym sojusznikiem człowieka - tak, jak matce nigdy nie znudzi się karmić własnego dziecka, tak też Bogu nigdy nie znudzi się okazywanie nam swojej życzliwości. Jakże mogłoby się nam samym znudzić dziękowanie za dobro, którym jesteśmy nieustannie obdarzani? Święto Dziękczynienia, które dziś obchodzimy po raz szósty, jest właśnie po to, byśmy odnowili w sobie postawę dziękczynienia.
Chwalcie Pana, bo dobry, bo Jego łaska na wieki... Autor psalmu 136 znajduje aż dwadzieścia sześć powodów, by wychwalać dobroć Boga - i ani razu się przy tym nie powtarza. Czy nie warto i nam stale uaktualniać listy motywów naszej wdzięczności? My, Polacy, uchodzimy za ludzi o dobrych, otwartych sercach, którzy jednak lubią narzekać - czasem narzekać na wszelki wypadek, na zapas, by nie zmarnował się ani jeden okruch ieszczęścia, trudu, cierpienia, jakich - rzeczywiście - nie szczędzi nam życie. To jednak nie jest metoda Jezusa, to nie jest logika Ewangelii!

Św. Paweł napomina nas dzisiaj: Nadziwić się nie mogę, że tak szybko chcecie od tego, który was łaską Chrystusa powołał, przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma... (Ga 1,6-7) Jaka jest owa prawdziwa Dobra Nowina, Ewangelia ofiarowana nam przez Jezusa, Syna Bożego? To przekonanie, że miłość jest potężniejsza niż śmierć, że łaska jest silniejsza niż grzech, że sprawiedliwość zatriumfuje nad nieprawością. Chrystus zwyciężył świat i obiecuje, że my również możemy mieć w nim udział:Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. (1 J 5,4) Jakże nie dziękować Bogu za niezasłużony dar wiary?

2. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa... W każdej Mszy św. słyszymy, że dziękowanie Bogu w każdych okolicznościach życia jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. Przyświadczamy tym słowom, potem zaś klęcząc adorujemy tę chwilę, w której Jezus, mając świadomość przybliżającej się męki, wziął do ręki chleb, który miał się stać sakramentem Jego umęczonego Ciała - i dziękował Ojcu... Zawsze i wszędzie składać  dziękczynienie - to prawdziwy znak rozpoznawczy wszystkich, którzy rzeczywiście chcą naśladować Zbawiciela.
W naszej procesji dziękczynnej idziemy dzisiaj warszawskim Traktem Królewskim niosąc relikwie św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski. Umęczony przez Kozaków w 1657 roku jezuita został 75 lat temu uroczyście kanonizowany w Rzymie, po czym jego relikwie zostały przewiezione do Warszawy. Triumfalny przejazd przez Polskę a potem wjazd męczennika do Stolicy był wówczas okazją do wielkiego dziękczynienia Bogu za to, że daje nam tak mocnych i wyrazistych świadków wiary. Na ulicach Warszawy witali ciało świętego najwyżsi dostojnicy państwowi, pamiętając o tym, że w 1819 r., w głębokich ciemnościach rozbiorowej nocy, zapowiedział - przez proroczą wizję dominikanina Alojzego
Korzeniewskiego - odzyskanie przez Polskę niepodległości. Jak kruchym darem jest wolna Polska przekonaliśmy się już rok po sprowadzeniu relikwii św. Andrzeja Boboli, gdy hitlerowskie Niemcy i stalinowska Rosja Sowiecka dokonały kolejnego rozbioru naszej Ojczyzny.
Razem ze św. Andrzejem, a także z bł. Janem Pawłem II i Sługą Bożym Stefanem Kardynałem Wyszyńskim - dziękujmy dziś za Ojczyznę. Codzienność przypomina nam, że wiele spraw nas dzieli. Dobrze, że spieramy się o kształt Rzeczypospolitej; niedobrze, że te spory przybierają czasem postać kłótni i awantur, w których zapominamy o szacunku wobec przeciwnika i odmawiamy sobie nawzajem prawa do nazywania się patriotami. Czy dziś, w Święto Dziękczynienia, nie należałoby wezwać całej polskiej klasy politycznej, w ogromnej większości składającej się przecież z uczniów Chrystusa, by w najważniejszych sprawach potrafiła wznieść się ponad podziały? Niech ustąpią gniewy i spory, a pośrodku nas niech będzie Chrystus!

3. Wróćmy raz jeszcze do św. Pawła, który w duchu odpowiedzialności za powierzonych sobie ludzi wyznaje: Czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. (Ga 1,10) Jakie pole odpowiedzialności wyznacza nam dzisiaj Opatrzność? Szukanie wspólnego dobra dla zabezpieczenia pomyślnej przyszłości Ojczyzny oznacza dzisiaj przede wszystkim troskę o rodzinę. Musimy wszyscy pochylić się nad tym Bożym darem, tym głębiej, im bardziej zdaje się on być darem lekceważonym, zagrożonym i kruchym. Jeszcze raz błagamy więc polityków wszystkich szczebli: gdy chodzi o rodzinę - umilknąć muszą spory polityczne! Miejcie odwagę zrezygnować z ciasnych, partyjnych wizji, gdy zagrożona jest biologiczna całość narodu, zarówno przez zatrważająco niską dzietność jak i przez ogromną skalę emigracji młodych Polaków!
Dziękujemy dzisiaj Bogu za cud każdej rodziny, która przy wszystkich swoich słabościach i trudnościach jest zarówno kościołem domowym jak i pierwszą szkołą człowieczeństwa i cnót obywatelskich. Dziękujemy Opatrzności także za wszystkie dzieci, które są najlepszą inwestycją w naszą polską przyszłość i - poniekąd - najpewniejszym ubezpieczeniem społecznym. Dziękujemy za was, młodych, którzy nie boicie się rozpoczynać wspólnej drogi budowania życia małżeńskiego i rodzinnego. Przywołując dzisiaj świadectwo św. Andrzeja Boboli prosimy: uczcie się od niego, że jak nie ma chrześcijańskiego męczeństwa bez miłości, tak też nie ma miłości bez próby krzyża. Pamiętajcie o tym zwłaszcza wtedy, gdy wasze małżeństwo przechodzi kryzys. Nie poddawajcie się! Sam Bóg obiecał, że będzie gwarantem waszej miłości!

4. Niech wszystkie narody ziemi poznają Twe imię (...). Niech też wiedzą, że Twoje imię zostało wezwane nad tą świątynią. (1 Krl 8,43) Słowa modlitwy króla Salomona chcemy uczynić naszymi, gdy gromadzimy się dzisiaj - w duchowej wspólnocie - przy świątyni Bożej Opatrzności w Warszawie. Wspominamy wielkiego swoją pokorą i dobrocią inicjatora budowy tej świątyni - Wotum Narodu, Księdza Prymasa Józefa Glempa, który odszedł do Pana w styczniu tego roku. Jak bardzo wierzył on w to, że Polaków stać na ten pomnik
wdzięczności wobec Bożej dobroci. Ufamy, że wciąż patronuje naszym wysiłkom!

Dziękuję za wszystkich, którzy Wotum Narodu uznają za swoje osobiste wotum - wdzięczny dar dla Boga. Dziękuję za modlitwy i ofiary pieniężne. Pokornie proszę o wasze wsparcie podczas dzisiejszej zbiórki po Mszach świętych, przeprowadzanej dzięki życzliwości Księdza Proboszcza. Od waszej hojności zależy, jak prędko będziemy mogli wyśpiewać nasze narodowe Te Deum we wnętrzu świątyni i uczyć się patriotyzmu od dwóch wielkich Polaków: bł. Jana Pawła II i Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz od zasłużonych Polaków spoczywających w Narodowym Panteonie.

Dziękując dzisiaj Bogu razem z wami i dziękując Bogu za was, zapewniam o modlitwie całego Kościoła Warszawskiego i z serca błogosławię.

Warszawa, dn. 25. 04. 2013 r.

Słowo do odczytania 2 czerwca 2013 roku w Święto Dziękczynienia i dzień ogólnopolskiej zbiórki przykościelnej na budowę Centrum Opatrzności Bożej. Treść Aktu Zawierzenia i Dziękczynienia poniżej. Zachęcam do odmówienia wraz z wiernymi podczas niedzielnych Mszy świętych.
† Kazimierz Kardynał Nycz
Metropolita Warszawski
 


 
AKT ZAWIERZENIA POLSKI
VI Święto Dziękczynienia

02-06-2013

Boże naszych ojców.

Boże Patriarchów i Proroków, Apostołów i Męczenników.

Boże wszystkich świętych z rodu Polaków.

Boże wszystkich dzieci polskiej ziemi.

Dziękujemy Ci za Twoją miłosierną miłość, która nigdy się nie nuży i nie zniechęca.

Dziękujemy za to, że w Jezusie obiecałeś być z nami przez wszystkie dni - aż do skończenia świata.

Dziękujemy za to, że w Matce Twojego Syna dałeś narodowi polskiemu przedziwną pomoc i obronę.

Dziękujemy za to, że byłeś z nami w radosnych, bolesnych i chwalebnych tajemnicach naszego
narodowego losu.

Dziękujemy za to, że w Kardynale Stefanie Wyszyńskim i Papieżu Janie Pawle II dałeś nam opatrznościowych przewodników na drodze do wolności.

Dziękujemy za wszystko i z serca wołamy: Dziękujemy Ci Boże, Opatrzności nasza.

Boże pełen majestatu i miłosierdzia, Tobie oddajemy nasze trudne dziś i tajemnicze jutro.

Twojej Opatrzności zawierzamy wspólnotę Kościoła w Polsce. Niech będzie solą tej ziemi, niech będziepiękny prostotą Ewangelii, niech z miłością głosi prawdę, która wyzwala.

Zawierzamy Ci polskie rodziny, by w czasach zamętu były silne wiarą i bogate w miłość, która nie szuka
swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; która wszystko znosi i wszystko przetrzyma.

Zawierzamy Ci rządzących, by swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie wszystkim swoim
rodakom, pamiętając, że przed Tobą samym odpowiedzą kiedyś za każdą swoją decyzję.

Zawierzamy Ci polską młodzież, by nie bała się przyjąć powołania do pójścia za Chrystusem
- czy to w życiu małżeńskim, czy też na drodze życia kapłańskiego bądź zakonnego.

Zawierzamy Ci wszystkich, którzy niosą ciężki krzyż - choroby, samotności, bezrobocia, beznadziei
- by zachowali ufność, że na swojej drodze krzyżowej nie są sami.

Zawierzamy wszystko i z serca wołamy: Opiekuj się nami, Opatrzności nasza.

Boże przedwieczny.

Do Ciebie należy czas i wieczność. Powierzamy Twojej Opatrzności losy naszej Ojczyzny i nas - jej dzieci.

Nie opuszczaj nas - nawet wtedy, gdy my opuszczamy Ciebie. Prowadź nas - nawet wtedy, gdy nasze drogi
nie są Twoimi drogami. Mów do nas - nawet wtedy, gdy nasze serca są nieskore do słuchania.

Boże w Trójcy jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty, bądź uwielbiony teraz i zawsze.

Amen.

Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 08.04.2013 Nr 1012/D/2013
 Słowo Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego przed VI Świętem Dziękczynienia

Umiłowani Bracia i Siostry,
Mieszkańcy obu diecezji warszawskich
Za życzliwą zgodą Arcybiskupa Henryka Hosera Ordynariusza Diecezji Warszawsko - Praskiej piszę te słowa zaproszenia, które kieruję do mieszkańców obu diecezji całego naszego miasta Warszawy. 

Za tydzień będziemy przeżywali w Wilanowie, przy świątyni Opatrzności Bożej, VI Święto Dziękczynienia.

O godz. 8.00 z placu Marszałka Józefa Piłsudskiego wyruszy do Wilanowa procesja z relikwiami świętego Andrzeja Boboli. Można się do niej dołączyć na każdym etapie, by wspólnie dojść na Mszę świętą, która rozpocznie się o godz. 12.00 przed świątynią. 

75 lat temu święty Andrzej Bobola był kanonizowany i w przededniu  II wojny światowej triumfalnie w integralnych relikwiach powrócił do Polski. Chcemy tę procesję niejako powtórzyć. 

Będziemy dziękowali Bożej Opatrzności za świętego Andrzeja Bobolę podczas Mszy świętej oraz prosili o zgodę i jedność w naszej Ojczyźnie. Będziemy dziękowali za Rodziny Polskie i Warszawskie, a także za wszystkich darczyńców, dzięki którym widzimy dziś Świątynię przykrytą piękną kopułą. Niech to będzie nasza wielka warszawska pielgrzymka wiary i nadziei. 

Wszystkich najserdeczniej zapraszam do Wilanowa w przyszłą niedzielę, 2 czerwca, przypominając, że tego dnia w parafiach obu diecezji będą zbierane ofiary na prowadzenie dalszych prac budowlanych.
Z błogosławieństwem

† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita WarszawskiIdea Święta Dziękczynienia
- Centrum Opatrzności Bożej to miejsce będące podziękowaniem Bogu za Jego opiekę roztaczaną nad Polską i każdym z nas - mówi Ks. Kazimierz Kardynał Nycz, Metropolita Warszawski - Centrum ma skłaniać do refleksji nad życiem i być miejscem, w którym szczególnie będziemy dziękować za Ojczyznę, ale także za życie każdego człowieka - dodaje.
Aby podkreślić, jak ważna powinna być idea dziękczynienia wśród ludzi wierzących, Centrum Opatrzności Bożej organizuje obchody Święta Dziękczynienia. Przypada ono zawsze w pierwszą niedzielę czerwca, co ma być nawiązaniem do czerwcowych pielgrzymek Jana Pawła II do Polski.
- Obchody tej wyjątkowej uroczystości mają podkreślać, że Wotum Narodu to nie tylko budowana Świątynia, ale także każde wdzięczne Bogu i ludziom serce - podkreśla Ks. Kazimierz Kardynał Nycz - Serca duże i małe, dlatego szczególnie ważne dla nas są rodziny, które w sposób szczególny pragnąłbym zaprosić 2 czerwca na Pola Wilanowskie - dodaje.
Ze względu na obchodzony obecnie Rok Wiary, wierni będą dziękować Bogu za łaskę wiary. Szczególnym świadkiem tego zawierzenia jest św. Andrzej Bobola, Patron Polski i męczennik za wiarę.
- To wyjątkowa postać - mówi jezuita o. Aleksander Jacyniak SJ, Rektor Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Łaskawej - Zasłynął jako wspaniały kaznodzieja i misjonarz ziem wschodnich. Był autorem tekstu ślubów lwowskich, składanych przez króla Jana Kazimierza. Jego życie zakończyło się śmiercią męczeńską z rąk Kozaków 16 maja 1567 roku - dodaje.
Procesja dziękczynna z relikwiami św. Andrzeja Boboli
Z okazji 75. rocznicy sprowadzenia do Polski relikwii św. Andrzeja Boboli obchody Święta Dziękczynienia rozpoczną się od procesji z relikwiami Świętego. Procesja przejdzie następującymi ulicami: Pl. Piłsudskiego - Królewska - Krakowskie Przedmieście - Nowy Świat - Pl. Trzech Krzyży - Al. Ujazdowskie - Belwederska - Jana III Sobieskiego - Al. Wilanowska - Al. Rzeczypospolitej - Kard. A. Hlonda. Na pierwszym odcinku wiernym towarzyszyć będzie orkiestra góralska. Około godz. 9:20 procesja z relikwiami dotrze do Belwederu, gdzie nastąpi niecodzienne wydarzenie nawiązujące do roku 1938, kiedy to ówczesny Prezydent RP, Ignacy Mościcki, wyszedł do uczestników pochodu z relikwiami św. Andrzeja Boboli. Podczas tegorocznej procesji, Ks. Kazimierz Kardynał Nycz oraz Prezydent Rzeczpospolitej Polski - Bronisław Komorowski, wspólnie powitają i przemówią do wiernych przed Belwederem. Do Świątyni Opatrzności Bożej procesja dotrze ok. 11.30.
- Zachęcamy wiernych do włączenia się do pielgrzymki z relikwiami św. Andrzeja Boboli - mówi ks. Jacek Siekierski, Rektor Akademicki Kościoła św. Anny w Warszawie - Pielgrzymka podzielona jest na kilka etapów, dlatego nawet osoby, które ze względów zdrowotnych nie będą mogły przejść całej trasy, mogą dołączyć chociaż na wybranym przez siebie odcinku - dodaje.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy w swoim życiu chcą za coś podziękować.
Program Święta Dziękczynienia
godz. 8:00 - 12:00
Procesja dziękczynna z relikwiami św. Andrzeja Boboli od placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej
godz. 12:00 - 13:00
Plac przed Świątynią Opatrzności Bożej w Wilanowie; Msza Św. Dziękczynna z uroczystym Aktem Zawierzenia i Dziękczynienia. Eucharystii przewodzić będzie i homilię wygłosi Arcybiskup Gerhard Ludwig Müller - Prefekt Kongregacji Nauki Wiary
godz. 13:30
Otwarcie Miasteczka dla Dzieci;
Otwarcie Panteonu Wielkich Polaków - możliwość modlitwy przy relikwiach św. Andrzeja Boboli
godz. 14:00- 21:00
Występy artystów:
Majka Jeżowska, Krzysztof Krawczyk, Wielki Chór Małych Serc, Czerwone Gitary, Zakopower, Angela Gaber Trio oraz orkiestry: Górnicza Orkiestra Dęta ,,Wieczorek" i Góralska Orkiestra Dęta ze Skomielnej Czarnej
godz. 15:00
Wypuszczenie baloników "Dziękuję" do nieba
godz. 21:37
Iluminacja Świątyni; zakończenie

Postęp prac na budowie
Zostały zakończone, trwające od połowy 2012 roku, prace nad budową kopuły. Jest ona pokryta miedzią, której zużyto do tego celu ponad 30 ton. Ważnym elementem kopuły jest świetlik. To dzięki niemu do wnętrza Świątyni będzie wpadać światło słoneczne. Świetlik znajduje się wewnątrz kopuły. Jego powierzchnia wynosi 254 m2. Użycie świetlika jest rozwiązaniem innowacyjnym.
Dzięki ukończeniu prac na kopule można przejść do kolejnych etapów budowy. Obecnie trwają prace przy elewacji Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Cały czas rozbudowywana jest także Aleja Darczyńców. Jest to miejsce upamiętniające osoby szczególnie wspierające budowę Świątyni Opatrzności Bożej. Tabliczek z nazwiskami darczyńców jest już ponad 400 i cały czas przybywają nowe.
- Zachęcamy do odwiedzenia Centrum Opatrzności Bożej. Święto Dziękczynienia będzie wspaniałą okazją do sprawdzenia, jak postępują prace na budowie. Każdy, kto wesprze budowę Świątyni, będzie miał możliwość zwiedzania kopuły i obejrzenia świetlika - mówi Piotr Gaweł, Prezes Centrum Opatrzności Bożej - Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszelkie wsparcie i pamięć - dodaje.