Biskupi do wiernych: nie uczyniliśmy wszystkiego, aby zapobiec krzywdom 22-05-2019

Nie ma słów, aby wyrazić nasz wstyd z powodu skandali seksualnych z udziałem...


https://sites.google.com/view/ikonapustyni/home...

05 MAJA 2019   Trzecia Niedziela wielkanocna   Dz 5,27b-32.40b-41)
Arcykapłan zapytał Apostołów: ”Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto...