04 SIERPNIA 2019   Niedziela - XVIII Niedziela zwykła
(Koh 1, 2; 2, 21-23)
Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami – wszystko jest marnością....

Pola, błagam, obudź się
...

28 LIPCA 2019  Niedziela - XVII Niedziela zwykła
(Rdz 18, 20-32)
Bóg rzekł do Abrahama: "Głośno się rozlega skarga na Sodomę i Gomorę, bo występki ich mieszkańców...
W najsłynniejszych „Porach roku” anonimowy autor onegdaj powiedział (a być może zresztą był to sam kompozytor):

"W pełni lata, gdy słońce wysoko w zenicie, ludzie i...

MAŁA KSIĄŻECZKA O WIELKIEJ MIŁOŚCI
Drugie wydanie już wkrótce.
Wydawnictwo księży Pallotynó...

16 CZERWCA 2019  Niedziela - Uroczystość Najświętszej Tr...