(Mk 14,1-15,47)
Męka Pana naszego Jezusa...

18 MARCA 2018   Piąta Niedziela Wielkiego Postu MSZA ŚW. o 11 i 13
(Jr 31, 31-34)...