TRANSMISJA MSZY ŚW. Z BRZEGÓW NIEDZIELA G. 10.00
                           ...

3 LIPCA 2016  Niedziela  XIV niedziela zwykła
(Iz 66,10-14c)
Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie! Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy,...