(Mk 14,1-15,47)
Męka Pana naszego Jezusa...

18 MARCA 2018   Piąta Niedziela Wielkiego Postu MSZA ŚW. o 11 i 13
(Jr 31, 31-34)...

Raduj się, Jerozolimo, * zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. * Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, * weselcie się i nasycajcie u źró...

Raduj się, Jerozolimo, * zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. * Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, * weselcie się i nasycajcie u źró...

18 luty 2018 Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu
(...